Jak firmy mogą zaoszczędzić przy obecnej inflacji?

Rosnąca w ostatnich latach to problem, który dotyka wszystkich – zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Nie ma w tym nic dziwnego: inflacja prowadzi do spadku realnej wartości pieniądza. Tracą na tym przede wszystkim oszczędzający, ale także – o czym rzadziej się mówi – wszyscy ci, którzy otrzymują należne im środki z opóźnieniem. Na szczęście, przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych form finansowania, które pomogą im w zniwelowaniu negatywnych konsekwencji inflacji. Należy do nich między innymi faktoring. Dlaczego warto skorzystać z faktoringu? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedź na to pytanie. Miłej lektury!

Inflacja to cios w finanse osób prywatnych, ale także przedsiębiorstw

Inflacja jest definiowana jako ogólny wzrost cen towarów i usług. Zjawisko to przekłada się na spadek wartości realnej kapitału, ponieważ wskutek inflacji za określoną sumę pieniędzy możemy kupić mniej danych produktów. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w maju 2022 roku wyniosła:

 • 13,9% – w stosunku rocznym, tj. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym,
 • 1,7% – w ujęciu „miesiąc do miesiąca” (maj 2022 vs. kwiecień 2022 r.),

Problem staje się naprawdę poważny. Tak szybki wzrost cen oznacza, że trzeba podejmować decyzje „tu i teraz”, by ochronić posiadany kapitał. Pojęcie kapitału jest tu rozumiane nie tylko jako oszczędności zgromadzone w kasie przedsiębiorstwa czy na jego rachunku bankowym. Ma ono szersze znaczenie i odnosi się również do należności handlowych. Tymczasem, o tej kategorii czasem się zapomina.

Odroczona płatność i zatory płatnicze to zjawisko powszechne w polskiej gospodarce

Niestety, ale odroczone płatności, które czasem przechodzą w zatory płatnicze, to dość powszechne zjawisko w polskim systemie gospodarczym. Taki stan rzeczy potwierdzają badania przeprowadzane przez organizacje branżowe oraz firmy zajmujące się wierzytelnościami. Przykładowo, według przeprowadzonego przez Coface Badania płatności (ze stanem na listopad 2020 roku):

 • średni czas opóźnienia płatności wynosi 48 dni – choć jest to delikatna poprawa w porównaniu z poprzednimi latami, to wciąż stan z 2020 roku oznacza, że przeciętne opóźnienie w płatności to półtora miesiąca. W przypadku małych firm, które mają jedynie kilku dostawców, takie opóźnienie może doprowadzić nawet do upadłości,
 • największe opóźnienia płatności mają miejsce w następujących branżach: transport (średnie opóźnienie: 78 dni), budownictwo (średnie opóźnienie: 79 dni), energetyka (średnie opóźnienie: 81 dni),
 • najdłuższe terminy płatności to problem charakterystyczny dla branż: budowlanej (74 dni) oraz transportowej (60 dni). Taki stan rzeczy sprawia, że klientami firm faktoringowych są przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w budownictwie oraz sektorze TSL,
 • co dziewiąta firma twierdzi, że należności opóźnione o ponad pół roku stanowią co najmniej 10% rocznego obrotu!
 • ponad połowa badanych branż (7 na 12) spodziewa się, że problem nieterminowych płatności będzie w następnych miesiącach stawał się coraz bardziej poważny.

Według raportu niezbyt optymistyczne są również dane dotyczące przyszłej sytuacji na rynkach w kontekście terminowości regulowania faktur. Jeśli chodzi o mikro- i małe przedsiębiorstwa, to aż w 45% spodziewają się one dalszego pogorszenia sytuacji. Podobny odsetek drobnych przedsiębiorców jest zdania, że sytuacja nie ulegnie poważniejszym zmianom.

Co ciekawe, średnie i duże przedsiębiorstwa nie są nastawione tak pesymistycznie. Przykładowo, jedynie 2% średnich przedsiębiorstw spodziewa się pogorszenia sytuacji w przyszłości (aż ¾ z nich twierdzi, że stan rzeczy nie ulegnie zmianie). Z kolei jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to po 28% respondentów twierdzi, że sytuacja pogorszy się lub nie zmieni, ale pozostali, tj. ponad 40% z nich, są dobrej myśli.

Taki stan rzeczy oznacza, że faktoring jako metoda finansowania wierzytelności jest rozwiązaniem przeznaczonym szczególnie dla mniejszych podmiotów.

Procesy inflacyjne a realna wartość należności handlowych – jaka jest zależność?

Polskie przedsiębiorstwa działające w sektorze B2B (ang. Business-to-Business, czyli świadczenie usług/dostawa towarów dla klientów biznesowych) powszechnie stosują kredyt z odroczoną płatnością (czasem określane także jako tzw. kredyt kupiecki). Idea tego rozwiązania jest prosta: sprzedający przyznaje odbiorcy towaru lub usługi odroczony termin płatności. Takie warunki są dogodne dla kupującego, który nie musi w danym momencie posiadać środków, by skorzystać z usług dostawcy.

Kredyt kupiecki to dla sprzedawcy możliwość rozwoju działalności, gdyż dzięki odroczonej płatności z jego usług korzystają liczniejsi klienci. Z drugiej jednak strony takie rozwiązanie oznacza także liczne wyzwania, w tym m.in. ryzyko pogorszenia płynności finansowej, ponieważ sprzedaż została zafakturowana, a środki nie wpłynęły na konto, gdyż termin płatności został ustalony np. na 30 dni.

Co więcej, jest to także istotna kwestia z punktu widzenia inflacji i realnej wartości pieniądza. Zasada w tym przypadku jest bardzo prosta. Załóżmy, że przedsiębiorca z branży transportowej w dniu 30 kwietnia 2022 roku udzielił kontrahentowi kredytu kupieckiego, a należność została opłacona po 30 dniach*. Zakładając, że inflacja wyniosła (wspomniane już dane GUS) wyniosła w ujęciu miesięcznym 2,2%, sprzedający uzyskał środki, które realnie są warte o 2,2% mniej. Jeśli sprzedający regularnie stosuje kredyt kupiecki, a należności są regulowane przez jego odbiorców po kilku tygodniach lub nawet miesiącach, oznacza to poważne osłabienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Rzeczywista wartość otrzymanych należności jest niższa, co oznacza mniejsze możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa. Jak można temu zaradzić? Istnieje rozwiązanie problemu – jest nim faktoring.

Faktoring – dlaczego warto?

Faktoring to umowa zawierana między przedsiębiorcą (faktorantem) oraz instytucją finansującą (faktorem), w ramach której:

 • faktorant uzyskuje niemal natychmiastowo (zazwyczaj w ciągu kilku dni) środki pieniężne w wysokości danej wierzytelności,
 • wynagrodzeniem faktora są odsetki obliczone na podstawie wartości udzielonego finansowania.

Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku tych przedsiębiorstw, które udzielają kredytów kupieckich na długie terminy. Dzięki temu możliwe jest szybkie pozyskanie niezbędnych środków pieniężnych i sfinansowanie własnych zobowiązań lub wdrożenie niezbędnego projektu inwestycyjnego.

Gdzie skorzystać z usług faktoringowych?

Generalnie, świadczeniem profesjonalnych usług faktoringowych zajmują się dwa rodzaje podmiotów, czyli wyodrębnione przez banki instytucje faktoringowe oraz wyspecjalizowane firmy, które świadczą wyłącznie usługi faktoringowe. Do tych ostatnich należy między FINEA, w której ofercie znajdują się takie rozwiązania jak:

 • faktoring z regresem,
 • faktoring jawny – dzięki temu dłużnik dowiaduje się o tym, że wierzytelność dostawcy jest finansowana przez faktora,
 • faktoring cichy – przeciwieństwo faktoringu jawnego,
 • faktoring odwrotny.

Fakt, że z korzystaniem z faktoringu w FINEA nie wiążą się koszty stałe, to ważny atut – dzięki temu wysokość opłat jest stricte uzależniona od wartości sfinansowanych wierzytelności.

Atutem oferty FINEA jest nie tylko rozbudowana oferta dla mikro- oraz małych przedsiębiorców w Polsce, ale także wygodę. Cały proces, począwszy od oceny zdolności kredytowej potencjalnego faktoranta aż po sfinansowanie wierzytelności, odbywa się w formie online. W obecnych czasach jest to z pewnością istotna zaleta, która oznacza oszczędność czasu, a jak wiadomo – w biznesie czas to pieniądz.

*Pomijamy w tym przykładzie kwestie maksymalnego limitu kredytu kupieckiego, jakie zostały określone w przepisach (30 dni dla podmiotów publicznych, 60 dni dla relacji duża firma-przedsiębiorstwo z sektora MŚP), ponieważ mimo przepisów przedsiębiorstwa mogą mieć problem z terminowym uregulowaniem płatności. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź ranking pożyczek

100 - 250 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Przykład RRSO: RRSO – 12,04%. Przykład pożyczki: 2 341 zł na 24 miesiące. Suma do zapłaty: 2 630,36 zł.
1000 - 3000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 8,29%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 23 miesiące. Suma do zapłaty: 3 245,73 zł
2000 - 15 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 93%
Maksymalna wartość RRSO - 19,75%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 24 miesiące. Suma do zapłaty: 6000 zł
100 - 7500 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 513,8%. Przykład pożyczki: 1200 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1393 zł.
1000 - 10 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Przykład RRSO: Maksymalna wartość RRSO – 54,6%. Przykład pożyczki: 2400 zł na 24 miesiące. Suma do zapłaty: 3659,73 zł
1000 - 10000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 2 000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 2 686,97 zł.
500 - 1500 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Maksymalna wartość RRSO - 513,89%. Przykład pożyczki: 1300 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1509,10 zł
500 - 20000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO -83,95% Przykład pożyczki: 5 000 zł na 23 miesiące. Suma do zapłaty: 8 694,91 zł
1000 - 10000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 98%
Maksymalna wartość RRSO - 78,08%. Przykład pożyczki: 4 000 zł na 30 miesięcy. Suma do zapłaty: 7 718,63 zł
0 - 5000 złKwota
500złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 98%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 513,59%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1160,80 zł.
100 - 5000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 526%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 2374,80 zł. Minimalny okres spłaty 62 dni, maksymalny okres spłaty 90 dni.
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 513,81%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3482,50 zł
300 - 15000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 93%
Maksymalna wartość RRSO - 61,53%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 3 miesięce. Suma do zapłaty: 2686,97 zł
200 - 15000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 90%
Krótkoterminowa pożyczka RRSO - 516,17%. Długoterminowa pożyczka RRSO - 75,08%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 23 miesiące. Suma do zapłaty: 5115,53 zł
3000 - 60000 złKwota
Darmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 23,35%. Przykład pożyczki: 24 938,14 zł na 78 miesięcy. Suma do zapłaty: 46 167,89 zł.
200 - 8000 złKwota
1000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 513.92%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1160.85 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
1000 - 15000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 78,08%. Przykład pożyczki: 4 000 zł na 30 miesięcy. Suma do zapłaty: 7 718,63 zł
200 - 10000 złKwota
1000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Minimalna wartość RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 513.92%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1160.85 zł. Minimalny okres spłaty 62 dni, maksymalny okres spłaty 90 dni.
500 - 2000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 178%. Minimalny okres spłaty 8 mies. maksymalny okres spłaty 12 mies.
1000 - 25000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Maksymalna wartość RRSO - 115,22%. Przykład pożyczki: 3 000 zł na 36 miesięcy. Suma do zapłaty: 7 920 zł
600 - 20000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37% Przykład pożyczki: 3 000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4 024,98 zł
Rozwiń całą listę